Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Zadoia A.O., Palladin A.M.
Analysis of the international monetary system: plans on a global currency

Кузьмінов С.В.
Апологія як складова дослідження ринкової економіки

Рыженков А.В.
Структурный кризис, промышленный цикл и политика стабилизации

Фоміна М.В.
Корупція: сутність, причини, методологія оцінки

Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Мельник Л.М.
Механізм реалізації державної інноваційної політики у сфері людського капіталу (на прикладі підприємств та підприємницької діяльності)

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сергеєв В.В., Зборовська О.М., Кузнецова В.П.
Динаміка і аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області

Пашкевич М.С.
Регіональне вирівнювання в Україні в контексті сталого та інноваційного розвитку

Швець В.Я., Іванова М.І.
Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації економіки

ФІНАНСИ

Крамаренко Г.А., Чорная О.Е.
Эффективность фискальных норм и критериев в рамках антикризисной государственной политики

Кузнецова С.А.
Оцінка об’єктів та фінансова звітність спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи

Чорна О.М.
Оцінка ефективності управління власним капіталом фінансово-кредитного інституту (на прикладі банку)

Єремейчук Р.А., Максімова М.В.
Формування системи контролінгових показників операційної діяльності банку

Кірдіна О.Г., Мирошниченко Ю.В.
Поєднання різних підходів до управління витратами на залізничному транспорті

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Lyashko D.Y.
Components of generating enterprise value and its business valuation in the present market conditions

Холод С.Б.
Структурная реорганизация производственных процессов машиностроительного комплекса

Сердюк-Копчекчі Ю.В.
Стратегічний розвиток підприємств агропромислового комплексу України

Марков Б.М.
Методологічні засади управління конкурентоспроможністю виробів та підприємств

Лебідь О.В.
Роль технологій управління у розвитку підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Вакульчик О.М., Дрей В.В.
Оцінка та управління ефективністю формування і використання інформації на машинобудівному підприємстві

Горошкова Л.А.
Зв’язок циклічності розвитку з економічною безпекою металургійної і технологічно споріднених галузей

Циба Т.Є., Валіков В.П.
Визначення пріоритетів щодо вдосконалення якості діяльності

Курінний О.В., Курінна І.Г.
Систематизація факторів, що обумовлюють реструктуризацію промислових підприємств

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Хватов Ю.Ю.
Перспективы реформы мировой валютной системы: возможен ли Бреттон-Вудс-2?

Новиков В.А.
Международный опыт кластеризации экономического развития регионов

Пікалов В.Л.
Світова економіка в умовах прискорення глобалізації крізь призму геополітики

Макаренко Т.Є.
Асиметричний розвиток інтеграційних об’єднань в умовах глобальних трансформацій

Top