Академічний огляд                      

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ

доктор економічних наук, професор, президент Університету імені Альфреда Нобеля

Заступник головного редактора

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Відповідальний секретар

ПИЛИПЧАК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Члени редакційної колегії

БОЛГАР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ДАНЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Сумський національний аграрний університет)

КРАМАРЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

КУЗЬМІНОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор економічних наук, професор, (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

МЕЛІХ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, доцент (Одеська національна академія харчових технологій)

МИТРОФАНОВА ГАННА ЯКІВНА

доктор економічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

МОМОТ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ПЕТРУНЯ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро)

ТАРАНЕНКО ІРИНА ВСЕВОЛОДІВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ХОЛОД СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

доктор економічних наук, доцент

Top