Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА

Mahdich A.S.
Policy response of Asian economies to covid-2019 pandemic: China, the Republic of Korea, Japan DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-1

Берзон С.Ю.
Кількісні аспекти перебігу сучасної економічної кризи в Україні DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-2

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Задоя О.А.
Державна заборгованість як загроза економічній безпеці країни DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-3

Міро І.М.
Оцінка рівня банківської безпеки України, як елемент управління фінансовою безпекою DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-4

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Шевченко В.М., Мямліна А.В., Каменєв О.Ю.
Розробка моделі виведення нового товару в групі гербіцидів аграрного підрозділу «Байєр СropScience» на споживчий ринок DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-5

Мостова А.Д., Познякова Т.А.
Удосконалення управління розподілом та збутом продукції торговельного підприємства з використанням цифрових технологій DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-6

Іванова М.І., Яшкіна Н.В., Трифонова О.В.
Оцінка персоналу як основа системи мотивації фінансових установ у кризових умовах DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-7

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Пелех О.Б.
Структурні зміни експорту та імпорту товарів України на початку ХХІ ст. DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-8

Ключник Р.М.
Розвиток економіки Ірану в умовах санкцій DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-9

РЕЦЕНЗІЇ

Задоя А.О.
Нова парадигма статистичної науки: фундаментальне дослідження передумов, змісту і тенденцій DOI: 10.32342/2074-5354-2021-2-55-10

Top