Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Prushkivskyi V.H., Prushkivska O.V.
The characteristic features of development of the consumer market of Ukraine in the post-crisis period

Сухінін Д.В.
Концептуальна модель інтегрованого управління забезпеченням якості муніципальних послуг

Ясева М.О.
Ціноутворення інтелектуально-інформаційного продукту

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Wolowiec T., Cienkowski M.
Taxation and theories of equity

Petrenko I.P.
Dualistic approach to the economic nature of investment capital determining  

Луців О.В.
Особливості капіталізації природних ресурсів України

Тиванюк І.С.
Організація бухгалтерського обліку із застосуванням оцінки за справедливою вартістю

Поліщук Є.А.
Банки у забезпеченні інвестиційної привабливості регіонів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Лепейко Т.І., Кіпа Д.В.
Механізм формування конкурентної стратегії підприємства

Паршина О.А.
Формування методики оцінки стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Кошовий Б.-П.О.
Демотивація праці як особливий різновид загрози економічній безпеці приватного вищого навчального закладу

Кайнова Т.В.
Маркетинг регіону як фактор інноваційного розвитку

Бондаренко В.М., Рябак М.І., Сембер С.В.
Оцінка регіональних програм підтримки суб’єктів господарювання у Закарпатській області

Грушевский С.В., Климович Н.И.
Некоторые подходы к управлению инновационной деятельностью на основе инвестиционных проектов

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Грущинська Н.М.
Економічна дипломатія в сучасних геоекономічних процесах формування світового порядку

Задоя А.О., Лимонова Е.М.
Регулювання діяльності ТНК: державний рівень

Тищенко О.П., Королюк Т.О.
Північно-східне транскордонне співробітництво України: очікування та реалії

Швець В.Я.
Діяльність ТНК в Україні: механізм законодавчого регулювання

Хватов Ю.Ю.
Превращение юаня в резервную валюту: проблемы и перспективы

Воробйова К.О.
Взаємозв’язок макроекономічного валютного ризику та основних факторів валютного курсоутворення в Україні


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)

 

Top