Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя О.А.
Цільові установки реалізації державної політики регулювання трансформації заощаджень в інвестиції.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-1

Сілантьєв О.І.
Сучасні теоретико-методологічні підходи до трактування потенціалу розвитку макроекономічних систем.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-2

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Varenyk V., Makotkina O.
Specifics of the tax control in Ukraine: critical analysis and ways of increasing efficiency. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-3

Палійчук Т.В.
Механізми підвищення рівня податкової децентралізації. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-4

Щербіна В.В.
Модель підвищення ефективності макроекономічного прогнозування та планування доходів Державного бюджету України. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-5

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А., Паршина О.А.
Управління бізнес-процесами підприємства з використанням сучасних аналітичних технологій.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-6

Крамаренко Г.А., Костюк М.Г.
Объектно-ориентированный подход к разработке моделей для оценки потенциала развития машиностроительных предприятий. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-7

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Пікалов В.Л., Глуха Г.Я.
Щодо проблем підготовки сучасних топ-менеджерів суб’єктів господарської діяльності.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-8

Ярмоленко Л.І., Чумак Т.В.
Удосконалення системи управління запасами дистриб’юторської фірми. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-9

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.О., Боцула А.П.
Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-10

Palladin A.
An institutional framework for economic development in Ukraine. DOI 10.32342/2074-5354-2017-1-46-11


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)
Top