Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Кузьмінов С.В., Геращенко С.О.
До проблеми діагностики «довгих хвиль»

Зінченко В.В.
Деліберативні моделі процесів управління в умовах суспільних та економічних трансформацій

Чорная О.Е., Шипицина Г.А. 
Экономическая сущность понятия «капитал»

Гафарова К.Е.
Європейські соціальні стандарти та їх імплементація в Україні

ФІНАНСИ

Кузнецова С.А.
Побудова ефективної системи фінансового менеджменту в нестабільній економіці: теорія та методологія

Болгар Т.М.
Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності банків України

Зикіна В.О.
Формування інноваційної діяльності венчурним капіталом

Череп А.В., Сьомченко В.В.
Дослідження використання трудових ресурсів у промисловому секторі економіки Запорізького регіону

Терещенко В.Л.
Пошук резервів поліпшення якості фінансового менеджменту страховика

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А.
Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку

Зборовська О.М.
Оптимізація логістичних витрат у системі управління потоковими процесами на металургійних підприємствах

Нусінова Я.В., Жовна О.М.
Визначення запасу власного капіталу на підставі показника поточного економічного стану підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Козенков Д.Є.
Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством

Георгієв В.А.
Економічний сценарій як інструмент управління підприємством

Безменко Л.К.
Моделювання системи рейтингового управління конкурентоспроможністю підприємства

Розкошна О.А., Гончарова М.Л.
Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.А.
Валютный индекс и внешнеэкономическая деятельность

Wolowiec T.
Barriers in the process of harmonisation of personal income taxation in EU (selected issues)

Тараненко І.В., Назаренко К.В.
Світовий досвід венчурної діяльності та проблеми венчурного фінансування в Україні

Крючкова О.М.
Социально ответственные финансы: принципы исламской модели

Лимонова Е.М., Нестеченко О.С.
Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України

Top