Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Кузьмінов С.В., Макоткіна О.В.
Експортоорієнтований розвиток: межі економічного зростання. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-1

Куцеволова М.В.
Особливості розвитку самостійної зайнятості населення України. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-2

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Валіков В.П., Македон В.В., Курінна І.Г.
Перехідні стратегії організаційних змін та інтеграційних перетворень для промислових підприємств.
DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-3

Миколайчук І.П.
Формування організаційно-економічного механізму управління ризикозахищеністю підприємства.
DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-4

Рижкова Г.А.
Про підвищення ролі торгово-промислової палати у розвитку експортного потенціалу регіону.
DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-5

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Глуха Г.Я., Цимбалюк А.І.
Сучасний підхід до побудови інноваційної стратегії на підприємстві. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-6

Трут О.О.
Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-7

Сергієнко С.А.
Матричний метод оцінки рівня ефективності комплексу маркетингових комунікацій авіакомпанії.
DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-8

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Chorna O., S. Al-Naamani, S. Al-Maskari
Economic development of Sudan. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-9

Задоя О.А., Кущова В.С.
Подолання імпортозалежності як стратегічне завдання України. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-10

Шкура І.С., Щербініна Т.О.
Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців. DOI: 10.32342/2074-5354-2018-2-49-11


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)
Top