Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Галасюк В.В.
Принятие решений в условиях риска: от парадигмы полезности к парадигме четырёх базовых типов решений.
DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-1

Іскаков А.А., Мандрика В.А.
Еколого-економічна безпека сестейнового розвитку національної економіки. DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-2

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Хомутенко А.В.
Аналіз практики застосування інструментарію планування видатків і дефіциту державного бюджету України

Мажара Г.А., Капустян В.О.
Поведінкова складова у класичних підходах в ігрових задачах. DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-3

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А., Вакулич М.М.
Стан та стратегічні перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств.
DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-4

Юринець З.В., Юринець Р.В., Гнилянська Л.Й.
Перспективи формування інноваційної інфраструктури України. DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-5

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Тараненко І.В., Шевченко В.М., Селезньова О.Ю.
Динаміка індексу споживчих настроїв населення в контексті економічного зростання країн.
DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-6

Задоя О.А.
Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції.
DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-7

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.О.
Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції. DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-8

Шкура І.С.
Розвиток соціально відповідального інвестування у світі. DOI 10.32342/2074-5354-2018-1-48-9


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)

 

Top