Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Глуха Г.Я.
Система показників економічного зростання

Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.
Сутність, причини і тенденції приватизації в контексті глобального економічного зростання: інституційний аспект

Бережанський М.М.
Інструменти забезпечення інноваційного розвитку економіки

Кудирко О.В.
Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал: порівняльний аналіз економічних категорій

ФІНАНСИ

Болгар Т.М.
Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу

Вакулич М.М.
Стратегічне управління інвестиційним кліматом в агропромисловому секторі економіки України: підходи та механізми

Вареник В.М.
Класифікація грошових потоків в економіці України

Горбуненко Я.І.
Аналіз тенденцій фондового ринку України у контексті зміни уподобань інвесторів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А., Герцик В.А.
Формування системи взаємовідносин з учасниками розподілу продукції підприємства

Алєксєєв С.Б.
Функціональний рівень архітектури управління стратегічним потенціалом підприємства

Ільченко В.О.
Особливості управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств

Іщенко М.І.
Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій на основі економічної доданої вартості

Кирлик Н.В.
Аналіз підходів до визначення людського капіталу підприємства

Цимбалюк О.В.
Методичні аспекти оцінки технічних ризиків у чорній металургії

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Ткаченко В.А., Холод С.Б.,Грушевский С.В., Мухин И.Н.
Экспертно-рейтинговая оценка выбора управленческих решений

Власюк Т.М., Макатьора Д.А.
Іміджева привабливість напрямів підготовки вищого навчального закладу

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Галіцин В.К., Суслов О.П.,Мезенцев О.М.
Мультифрактальна модель прогнозування кризового стану валютного ринку

Lymonova E.M.
Transnational corporations activities in Ukraine: analysis and prospects

Магдіч А.С.
Проблеми та перспективи економічної інтеграції у регіоні ЦСЄ

Хватов Ю.Ю.
Фактори конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі в умовах глобалізації

Хоменко Я.В., Резнікова О.С.
Механізм та моделі надання допомоги КНР іноземним державам

Татаринов В.В., Татаринов В.С.
Опыт развития и финансирования инноваций за рубежом и реалии украинского рынка инноваций

Штанько О.Д.
Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків


РЕФЕРАТИ(SUMMARIES)

 

Top