Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Ключник Р.М.
Глобальні проблеми сучасності: економічний вимір DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-1

Мостепанюк А.В.
Стан державної соціальної політики України у контексті євроінтеграції DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-2

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Корчевська Л.О.
Адаптаційні та біфуркаційні стратегії управління економічною безпекою підприємства DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-3

Андрейченко А.В.
Забезпечення розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі економіки: теоретико-методологічне обґрунтування DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-4

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Павлова В.А., Хаврова К.С.
Система управління інтелектуалізацією діяльності торговельних підприємств DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-5

Татарінов В.В., Татарінов В.С.
Реформи вищої освіти та проблеми їх реалізації в Україні DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-6

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Вареник В.М., Ніколайчева Г.Ю.
Оцінювання якості фінансових планів підприємства: алгоритм та методика DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-7

Пискун Е.С., Маталыцкая С.К.
Исследование экономической и учетной сущностей категорий «доходные вложения в материальные активы» и «лизинговые операции» DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-8

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Македон В.В., Валіков В.П., Кошляк Є.Є.
Світовий ринок праці в координатах цифрової економіки DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-9

Ślusarczyk B., Górka M., Krochmal-Marczak B., Pukajło A.
Socio-economic consequences of GMO food DOI: 10.32342/2074-5354-2020-1-52-10

Top