Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя О.А.
Інструменти та напрями реалізації стратегії інклюзивного розвитку в Україні DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-1

Мостова А.Д.
Стратегічні карти у формуванні стратегії продовольчої безпеки держави
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-2

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А., Лук’яненко В.В.
Прогнозування ринкового попиту на ювелірні вироби DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-3

Степанюк О.С.
Економічні процеси оборотності активів та її показники
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-4

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Момот В.Є., Литвиненко О.М.
Особливості адаптації співробітників до корпоративної культури в організаціях зі значною питомою вагою дистанційної зайнятості
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-5

Мажара Г.А., Капустян В.О.
Ірраціональні стратегії в умовах часткової інформованості гравців на прикладі індивідуально-оптимальних рівноваг
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-6

Шевченко В.М., Мішустіна Т.С., Бондаренко А.А.
Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-7

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.О.
Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози?
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-8

Кузьмінов С.В., Журавльов В.Є.
Динаміка економічного зростання у ФРН: джерела, фактори та інтереси DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-9

Тараненко І.В., Кулеба О.О., Яременко С.С.
Глобальне макросередовище функціонування підприємств трубної промисловості у складі металургійного комплексу України DOI: 10.32342/2074-5354-2019-2-51-10

Top