Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Lymonova E. 
Estimation of the effect of taxes and gross fixed capital formation on economic growth of euro area   DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-1  

Куцеволова М.В. 
Розвиток самозайнятості населення як напрям регулювання ринку праці в Україні      
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-2   

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Момот В.Є., Литвиненко О.М., Ільєнко О.А.
Покращання іміджу банку як роботодавця на основі розвитку корпоративної культури  DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-3  

Татарінов В.В., Татарінов В.С., Фігуровська І.А. 
Малий бізнес як фактор зростання  капіталізації фондового ринку     
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-4   

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А. 
Еволюція форматів торговельних підприємств у динаміці статистичної інформації
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-5  

Орлова В.М., Кузьменко О.В., Сергєєва О.Р. 
Дослідження товарних позицій за їх асортиментом та якістю у торговельних підприємствах
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-6   

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Іванова М.І., Рябик Г.Є., Усатенко О.В.
Взаємозв’язок між власністю на надра та рентоорієнтованими стратегіями поведінки суб’єктів рентних відносин 
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-7  

Яременко С.С., Хасіна Н.М., Ягупова К.В.
Удосконалення маркетингової діяльності аптечної мережі на основі дослідження споживацьких уподобань   DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-8  

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ślusarczyk B., Machowska E.
Food waste in the world and in Poland      DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-9  

Bienia B., Krochmal-Marczak B., Górka M., Dykiel M., Sawicka B.
Culinary richness of the Subcarpathian region      DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-10  

Top