Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя А.А.,
Ценностные ориентиры как основа стратегического планирования развития территорий

Кузьмінов С.В.
Пенсійна реформа в Україні: чи є альтернативи?

Магдич А.С.
Эволюция взглядов на причины экономических циклов

Шульга І.П.
Економічна безпека підприємства як економічна категорія

Самченко Н.К.
Системологія та принципи дослідження структурно-функціональних зв’язків

ФІНАНСИ

Кузнецова С.А.
Концепція синергетичного розвитку фінансового менеджменту в умовах становлення «економіки знань»

Бершадська І.М.
Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля

Нусінова О.В.
Фінансово-економічні прояви складових безпеки підприємств

Омельченко Г.В.
Капіталізація як основна складова забезпечення фінансової стійкості банківської установи

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А., Гармідер Л.Д.
Специфічні характеристики підприємства і стратегія розвитку кадрового потенціалу: теоретичні аспекти і взаємозв’язок

Сокуренко П.І., Валіков В.П., Циба Т.Є.
Адаптування стратегічного розвитку підприємств у екосистемі світу згідно із сучасними тенденцями економічного розвитку

Ізвєкова І.М., Распопова Ю.О., Король Г.О.
Мотивація на підприємствах машинобудування та її інформаційне забезпечення

Усик М.К
Сутність і структура інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

Єремія А.А.
Основні концепції та функції амортизації

Бутин Е.П., Лысюк В.М., Ажнакин С.Г.
Принципы приведения уровня энергосбережения в ЖКХ к мировым стандартам

Дубінський С.В.
Стратегія впровадження системи аутсорсингу персоналу на підприємстві

Безменко Л.К.
Удосконалення системи показників економічної діагностики комерційної діяльності підприємства

Алекперова Л.В.
Трудовий потенціал підприємств АПК: державне регулювання та напрями відтворення

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Ущаповський К.В., Костін Ю.Д.
Комплексна програма заходів щодо формування мотивації персоналу підприємств електроенергетики в умовах кризи

Півень А.І.
Використання структурного моделювання для підвищення якості економіко-математичних моделей прогнозування ймовірності банкрутства на підприємствах

Вакуліч А.М., Курінна І.Г., Харкута О.В.
Основні тенденції та прогноз розвитку ринку миючих засобів в Україні

Орлова В.М., Гончар Л.А.
Конкурентні переваги: взаємозв’язок ринкових характеристик і рівнів управління

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тараненко І.В.
Фактори забезпечення інноваційної конкурентоспроможності країн у глобальній економічній системі

Костромской М.В.
Инвестиционная политика стран-членов NAFTA

Косякіна О.А.
Іноземні портфельні інвестиції та «втеча» капіталу в умовах зовнішньоекономічної лібералізації в Україні

Top