Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Чистилин Д.К.
Институциональная основа неэффективной макроэкономической политики Украины в период кризиса

Кузьмінов С.В.
Егоїстичний та інтегративний підходи до визначення мети і критеріїв ефективності конкуренції

Тараненко І.В.
Ієрархічно-мережеві взаємодії як джерело конкурентних переваг соціально-економічної системи

Павлова В.А., Мячин В.Г., Жукова А.Г.
О микроэкономических аспектах спроса в системе электронной коммерции

Воробьева Е.А.
Роль антикризисных мер в обеспечении макроэкономической стабильности

ФІНАНСИ

Волошко Н.О., Курінна І.Г.
Методичні аспекти обґрунтування джерел фінансування розвитку корпорації

Шкура І.С.
Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні

Ткачук Г.О.
Механізм фінансування процесу поліпшення орендованого майна

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Ляшко Д.Ю.
Сучасні напрямки використання інформаційних систем і технологій в маркетинговому управлінні підприємством

Пионтковский П.В.
Проблемы моделирования жилищно-коммунального хозяйства как сложной социально-экономической системы

Петренко С.А.
Комплексна оцінка діяльності персоналу – інструмент підвищення ефективності системи управління підприємством

Кузьменко О.В.
Стратегическое управление потенциальными возможностями машиностроительного предприятия

МЕНЕДЖМЕНТ

Богдан О.І., Яценко Н.М.
Формування підприємницької системи внутрішньофірмових відносин

Гончар Л.А.
Теоретичні та практичні аспекти ефективності впровадження комерційної логістики на підприємствах роздрібної торгівлі

Пікалов В.Л.
Управління знаннями як нова функція управління корпораціями

Тарасюк М.В.
Інформаційні потреби як найважливіший фактор процесу інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.О., Павленко А.М.
Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості

О.М. Трушенко
Інноваційна конкуренція в умовах глобалізації світової економіки

Top