Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Магдіч A.С.
Демократизація і економічне зростання: теоретичний аспект

Кузьмінов С.В.
Коротке політико-економічне визначення фашизму

Сілантьєв О.І.
Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Королюк Т.О.
Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні

Кафка С.М.
Нефінансові необоротні активи: оцінка та звітність

Кузнецова С.А., Вареник В.М., Гулевич Н.С.
Система раннього запобігання та реагування як засіб підвищення фінансової стійкості малого підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Безус Р.М., Буртак C.Г.
Формування системи лобі та адвокації розвитку органічного виробництва

Рижкова Г.А., Ризун Н.О.
Проблеми працевлаштування молоді у світлі недоліків професійної освіти

Бухаріна Л.М., Титарчук Д.І.
Формування ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Паршин Ю.І.
Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства

Сакно О.П., Лисий О.В., Косарєв В.М,
Моделювання управління технічним станом автопоїздів для автопідприємства на основі кваліметричної моделі

Холод С.Б.
Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи

Т.С. Вакарчук
Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.О.
Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції

Хватов Ю.Ю.
Економіка Франції: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитку

Palladin A.
The EU projects and institutional changes in Ukraine


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)

 

Top