Академическое обозрение                  

СОДЕРЖАНИЕ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Lymonova E.
Estimation of the effect of taxes and gross fixed capital formation on economic growth of euro area DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-1

Куцеволова М.В.
Розвиток самозайнятості населення як напрям регулювання ринку праці в Україні
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-2

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Момот В.Є., Литвиненко О.М., Ільєнко О.А.
Покращання іміджу банку як роботодавця на основі розвитку корпоративної культури DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-3

Татарінов В.В., Татарінов В.С., Фігуровська І.А.
Малий бізнес як фактор зростання капіталізації фондового ринку
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-4

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А.
Еволюція форматів торговельних підприємств у динаміці статистичної інформації
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-5

Орлова В.М., Кузьменко О.В., Сергєєва О.Р.
Дослідження товарних позицій за їх асортиментом та якістю у торговельних підприємствах
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-6

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Іванова М.І., Рябик Г.Є., Усатенко О.В.
Взаємозв’язок між власністю на надра та рентоорієнтованими стратегіями поведінки суб’єктів рентних відносин
DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-7

Яременко С.С., Хасіна Н.М., Ягупова К.В.
Удосконалення маркетингової діяльності аптечної мережі на основі дослідження споживацьких уподобань DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-8

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ślusarczyk B., Machowska E.
Food waste in the world and in Poland DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-9

Bienia B., Krochmal-Marczak B., Górka M., Dykiel M., Sawicka B.
Culinary richness of the Subcarpathian region DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-10

Top