БОРИС ХОЛОД
Голова редакційної колегії
Ректор
Університету імені Альфреда Нобеля


Шановні колеги, автори та читачі!
Запрошуємо Вас до науково-дослідного співтовариства Університету імені Альфреда Нобеля!

Журнал «Академічний огляд» затверджено у Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 17 січня 2014 р. № 41) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar,РИНЦ. «Академічний огляд» виходить 2 рази на рік.

Програмні цілі: дослідження і узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі. Основна мета видання – показати досягнення світової економічної думки, актуалізація досліджень вчених у сучасних економічних умовах.

Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Університет імені Альфреда Нобеля

Журнал заснований у 1994 році

 

 

 

ISSN 2074-5354

Архів номерів