Редколегія

ВІДОМОСТІ
ПРО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД»


kholod11 Борис Іванович Холод,
Голова редакційної колегії,
Президент ЗВО "Університет імені Альфреда Нобеля

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Головний редактор журналу «Академічний огляд»

1

Холод Борис Іванович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Президент

Доктор економічних наук

Професор

Заступник головного редактора

2

Задоя Анатолій Олександрович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Доктор економічних наук

Професор

Члени редколегії

4

Айнабек Куандик Саліхули

Науково-дослідний інститут нової економіки і системного аналізу, м. Караганда (Республіка Казахстан)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

5

Амоша Олександр Іванович

Інститут економіки промисловості НАН України м. Донецьк

Директор

Доктор економічних наук

Професор

6

Бєлєцкій Вітольд

Університет імені Л. Казмінського м. Варшава (Польща)

Ректор

Доктор хабілітований

Професор

7

Вакарчук Сергій Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

Доктор фізико-математичних наук

Професор

8

Глуха Ганна Яківна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

Доктор економічних наук

Професор

9

Грінберг Руслан Семенович

Інститут економіки РАН,м. Москва (Російська Федерація)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

10

Заман Георг

Інститут національної економіки Румунської академії, м. Бухарест

Науковий співробітник

Доктор економічних наук

Професор

11

Драшкович Васелін

Університет Чорногорії (Чорногорія)

Професор

Доктор економічних наук

Професор

12

Єрохін Сергій Аркадійович

Національна академія управління, м. Київ

Ректор

Доктор економічних наук

Професор

13

Зірка Віра Василівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Доктор філологічних наук

Професор

14

Крамаренко Галина Олександрівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри фінансів та банківської справи

Доктор економічних наук

Професор

15

Кузик Борис Миколайович

Інститут економічних стратегій РАН,м. Москва (Російська Федерація)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

16

Кузьмінов Сергій Васильович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Доктор економічних наук

Професор

17

Момот Володимир Євгенович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Проректор з міжнародної освітньої та наукової діяльності

Доктор економічних наук

Професор

18

Осташ Гжегош

Жешувський політехнічний університет (Польща)

Декан

Доктор хабілітований

Професор

19

Павлова Валентина Андріївна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Доктор економічних наук

Професор

20

Паршина Олена Анатоліївна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

Доктор економічних наук

Професор

21

Петруня Юрій Євгенович

Академія митної служби України, м. Дніпро

Перший проректор

Доктор економічних наук

Професор

22

Пушкіна Олена Вікторівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри права

Доктор юридичних наук

Професор

23

Тараненко Ірина Всеволодівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

Доктор економічних наук

Професор

24

Тарнопольський Олег Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Доктор педагогічних наук

Професор

25

Ткаченко Володимир Андрійович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства

Доктор економічних наук

Професор

26

Холод Сергій Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Проректорз організації та розвитку науково-інноваційного процесу

Доктор економічних наук

Доцент

27

Швець Василь Якович

Національний гірничий університет, м. Дніпро

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

28

Шлюсарчик Богуслав

Жешувський університет

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та макроекономіки

Доктор економічних наук

Професор

Відповідальний секретар

29

Пилипчак Людмила Василівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Відповідальний секретар наукової редакції

   

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До складу редколегії журналу «Академічний огляд» входять 22 докторів наук з відповідної галузі науки, 8 з яких мають трудові відносини з Університетом імені Альфреда Нобеля, та 9 іноземних фахівців. Додаються відомості про зовнішніх рецензентів.

Склад редколегії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 р. № 1111.

ПРЕЗИДЕНТ                                                                                            Б.І. ХОЛОД

 

 1482018
 

Print ISSN 2074-5354
Online ISSN 2522-9745

Архів номерів