Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Дейнека Т.А.
Природа суперечностей у контексті сучасної техніко-економічної парадигми

Задоя О.А.
Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні фактори

Туль С.І.
Віртуалізація інтелектуальної праці в умовах становлення постіндустріальної економіки

Шкурупій О.В., Базавлук Н.Г.
Сучасні особливості державного регулювання процесів інтелектуалізації та інноватизації економіки в Україні

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Кузнецова С.А., Кузнецов А.А.
Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення

Болгар Т.М.
Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку

Атамас П.Й., Атамас О.П., Крамаренко Г.О.
Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва

Вареник В.М.
Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України

Зачосова Н.В.
Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для економічної безпеки фінансових установ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Янковой В.А.
Коллинеарность факторов при оценке параметров производственной функции Кобба-Дугласа

Воробйова К.О.
Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу

Залізко В.Д., Мартиненков В.І.
Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку сільських територій України

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Гармідер Л.Д., Самай І.О.
Дослідження формування товарного асортименту підприємства

Смачило В.В.
Управління кадровим потенціалом підприємства в контексті соціальної відповідальності

Дзюбак К.М.
Стратегія підвищення вартості земельного капіталу

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Губа М.О.
Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони

Лимонова Е.М.
Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)

 

Top