Академічний огляд                      

ЗМІСТ

Холод Б.І., Дашевська О.В.
Методика вибору та обґрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г.М., Литвиненко Н.І.
Діагностика співвідношення державної і ринкової координації у національній економіці

Кузьмінов С.В.
Великі моделі чи «ящик з інструментами»: що корисніше?

Сорочайкин А.Н., Филатова А.В.
Дистрибутивная теория справедливости Дж. Ролза

Білоцерківець В.В.
Зародження елементів економічного та авангардно-економічного в процесі антропосоціоекономогенезу

Пєстова О.А. І
Інституціональні аспекти теорій інноваційного розвитку

Сокиринська І.Г.
Трансформація теоретичних підходів до забезпечення динамічної рівноваги: історичний аспект

ФІНАНСИ

Кузнецова С.А.
Специфіка фінансового контролінгу в різних компаніях

Нусінова О.В.
Оцінка фінансової безпеки підприємств з урахуванням інтересів власників

Хватов Ю.Ю.
Парижская денежная (валютная) конференция 1867 г.: мифы и реальность

Чмутова І.М., Афанасенко М.В.
Методичні підходи до формування рейтингу банків України

Галіцин В.К., Козак О.Ю.
Повна математична модель банківського портфеля

Болгар Т.М.
Сучасний фінансовий стан банківської системи України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А.
Стандарты обслуживания в системе обеспечения безопасности потребления

Зборовська О.М.
Економіко-математичне моделювання величини матеріальних потоків металургійного підприємства

Ляшко Д.Ю.
Методологічні підходи до формування вартісної привабливості підприємства

Македон В.В., Чернявская И.М.
Оценка экономической эффективности и контроль процессов организационных изменений на предприятии, вызванных «эффектом разрыва»

Хаврова К.С.
Розробка інформаційної бази для аналізу поточних витрат торговельних підприємств

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Тараненко Ю.К., Холод О.Г., Бахшиєв Р.Г.
Інноваційна маркетингова стратегія у системі nline-торгівлі

Пікалов В.Л.
Управління знаннями як важливий фактор розвитку ключових компетентностей суб’єкта господарювання

Щербина І.М., Арістаров Є.М.
Оптимізація витрат у каналах розподілу

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevicius
The Relationship Between Informational Policy And The Changes In Social Capital: Central And Peripherical Differences In Lithuania

Задоя А.О., Венгер С.А.
Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі

Морозов Ю.Д., Тараненко И.В.
Стратегия как фактор обеспечения экономического благополучия организации в контексте мировых тенденций устойчивого развития

Шубін О.О., Малигіна В.Д.
Регулювання якості і безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів у контексті вимог світового ринку

Чорна О.О., Поджарова О.С., Дудар М.В.
Політика імпортозаміщення та стимулювання інвестицій в Україні

Магдіч А.С.
Загальні риси та національні особливості макроекономічної динаміки країн Центральної та Східної Європи

Top