Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Петруня В.Ю.
Споживацька поведінка домашніх господарств як об’єкт інтересу суспільства, держави та бізнесу.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-1

Дубінський С.В., Орлова В.М.
Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-2

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Пестовська З.С., Гриценко Є.Г.
Формування фінансової стратегії підприємства на основі модифікації системи збалансованих показників.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-3

Чередніченко М.Г.
Роль контролінгу в управлінні фінансами підприємства. DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-4

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Крамаренко Г.А., Костюк М.Г.
Анализ экономического потенциала машиностроительных предприятий Днепропетровской области и его мониторинг. DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-5

Мостова А.Д.
Управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств. DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-6

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Яременко С.С., Савченко В.О.
Специфіка маркетингу юридичних послуг. DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-7

Мединська С.І.
Компаративний аналіз культурологічних характеристик як метод удосконалення системи мотивації персоналу в туристичних компаніях України. DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-8

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Хватов Ю.Ю.
Економіка США: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитку. DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-9

Черкас Н.І.
Фрагментація виробництва та формування глобальних ланцюгів вартості як фактори глобалізації.
DOI 10.32342/2074-5354-2017-2-47-10


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)
Top