Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя А.А.
Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез

Тулай О.І.
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку

Лимонова Е.М.
Категорія «транснаціональна корпорація»: критерії визначення та основні ознаки

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Кузнецова С.А., Кузнецов А.А.
Ідентифікація ризиків управлінського контролю та внутрішнього аудиту

Пестовская З.С.
Система гарантирования вкладов: проблемы и перспективы

Фуксман О.Ю.
Удосконалення механізму управління ліквідністю в банках із використанням системи трансфертного ціноутворення

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Гармідер Л.Д.
Дослідження розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств

Виниченко Е.Н.
Оценка состояния и динамики социально-экономического развития предприятий

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Воробйова К.О.
Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Яременко С.С., Аракелян Е.Д.
Сучасні тенденції ринку FMCG та особливості споживацької поведінки на ньому

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Петруня В.Ю.
Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств

Хватов Ю.Ю.
Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности финансовых центров

Бухун Ю.В.
Перспективи інвестицій у космічну галузь України з огляду на режим сприяння торгівлі з ЄС

Задоя Ю.А.
Інвестиційний клімат в Україні: сучасні виклики та шляхи поліпшення


РЕФЕРАТИ(ABSTRACTS)

 

Top