2018

There are no translations available.

Академічний огляд, 2018, № 1 (48)

Титул, Зміст
Галасюк В. В. Принятие решений в условиях риска: от парадигмы полезности к парадигме четырёх базовых типов решений
Іскаков А. А., Мандрика В. А. Еколого-економічна безпека сестейнового розвитку національної економіки
Хомутенко А. В. Аналіз практики застосування інструментарію планування видатків і дефіциту державного бюджету України
Мажара Г. А., Капустян В. О. Поведінкова складова у класичних підходах в ігрових задачах
Павлова В. А., Вакулич М. М.  Стан та стратегічні перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств
Юринець З. В., Юринець Р. В., Гнилянська Л. Й. Перспективи формування інноваційної інфраструктури України
Тараненко І. В., Шевченко В. М., Селезньова О. Ю. Динаміка індексу споживчих настроїв населення в контексті економічного зростання країн
Задоя О. А. Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції
Задоя А. О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції
Шкура І. С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі
Реферати

 

 1482018
 

Print ISSN 2074-5354
Online ISSN 2522-9745

Архів номерів