2016

ISSN 2074-5354. Академічний огляд, 2016, № 1 (44)    

СТАТТІ      

Дейнека Т.А. Природа суперечностей у контексті сучасної техніко-економічної парадигми
Задоя О.А. Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні фактори
Туль С.І. Віртуалізація інтелектуальної праці в умовах становлення постіндустріальної економіки
Шкурупій О.В., Базавлук Н.Г. Сучасні особливості державного регулювання процесів інтелектуалізації та інноватизації економіки в Україні
Кузнецова С.А., Кузнецов А.А Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення
Болгар Т.М. Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку
Атамас П.Й., Атамас О.П., Крамаренко Г.О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва
Вареник В.М. Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України
Зачосова Н.В. Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для економічної безпеки фінансових установ
Янковой В.А. Коллинеарность факторов при оценке параметров производственной функции Кобба-Дугласа
Воробйова К.О. Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу
Залізко В.Д., Мартиненков В.І. Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку сільських територій України
Гармідер Л.Д., Самай І.О. Дослідження формування товарного асортименту підприємства
Смачило В.В. Управління кадровим потенціалом підприємства в контексті соціальної відповідальності
Дзюбак К.М. Стратегія підвищення вартості земельного капіталу
Губа М.О. Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони
Лимонова Е.М. Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері

Академічний огляд, 2016, № 2 (45)

СТАТТІ

Магдіч A.С. Демократизація і економічне зростання: теоретичний аспект
Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму
Сілантьєв О.І. Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин
Королюк Т.О. Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні
Кафка С.М. Нефінансові необоротні активи: оцінка та звітність
Кузнецова С.А., Вареник В.М., Гулевич Н.С. Система раннього запобігання та реагування як засіб підвищення фінансової стійкості малого підприємства
Безус Р.М., Буртак C.Г. Формування системи лобі та адвокації розвитку органічного виробництва
Рижкова Г.А., Ризун Н.О. Проблеми працевлаштування молоді у світлі недоліків професійної освіти
Бухаріна Л.М., Титарчук Д.І. Формування ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства
Паршин Ю.І. Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства
Сакно О.П., Лисий О.В., Косарєв В.М. Моделювання управління технічним станом автопоїздів для автопідприємства на основі кваліметричної моделі
Холод С.Б. Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи
Вакарчук Т.С.  Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання
Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції
Хватов Ю.Ю. Економіка Франції: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитку
Palladin A. The EU projects and institutional changes in Ukraine

 

 1482018
 

Print ISSN 2074-5354
Online ISSN 2522-9745

Архів номерів