2015

 

Науковий журнал "АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД" - № 1(42) 2015 р.

Економічна теорія
Кузьмінов С.В. Чи повинна політична економія бути складною наукою
Білоцерківець В.В. Нова економіка: виклики та засади функціонування в умовах індустріального суспільства
Петруня Ю.Є. Формування та відтворення акціонерного капіталу механізми управління та суперечності
Рябцева Н.В., Алсуф’єва О.О.  Особливості узгодження економічних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності на нанорівні
Сіташ Т.Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика
Александрова Б.В. Торгово-промислова палата України в системі факторів розвитку підприємництва

Фінанси і бухгалтерський облік
Вакулич М.М. Моніторинг стану інвестиційного клімату економіки України: новітні підходи та сучасні моделі
Козир Т.М., Тиванюк І.С.  Реформування єдиного соціального внеску:проблеми та перспективи
Кроніковський Д.О. Комбінація сучасних інструментів аналізу, діагностування та передбачення для побудови ефективної системи контролінгу
Пестовская З.С. Совершенствование институциональных основ финансового рынка Украины

Економіка підприємства
Атамас П.Й., Атамас О.П.  Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження
Касьянова А.О. Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація
Валиков В.П., Крышан А.Ф.,  Яременко В.А., Куренная И.Г. Контроллинг и бюджетирование как информационная система управления предприятием
Гончар Л.А.,  М’ячин В.Г. Нечітко-логічна модель оптимізації асортименту торговельного підприємства

Менеджмент і маркетинг
Павлова В.А.,  Гармідер Л.Д. Моделювання розвитку кадрового потенціалу підприємства
Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М. Методика техніко-економічного порівняння альтернативних зразків техніки за узагальненим показником їхніх корисних властивостей
Мішустіна Т.С., Гончар Т.І. Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні
Тараненко І.В.,  Яременко С.С., Зеленська В.А.  Пошукові маркетингові дослідження споживачів промислового підприємства

Світове господарство
Zadoia A. Economies of the Visegrad countries: comparative analysis
Воробйова К.О.Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України
T. Wołowiec, J. Soboń   Impact of income taxation on economic growth

Науковий журнал "АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД" - № 2(43) 2015 р.

Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез

Тулай О.І. Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку

Лимонова Е.М. Категорія «транснаціональна корпорація»: критерії визначення та основні ознаки

Кузнецова С.А., Кузнецов А.А Ідентифікація ризиків управлінського контролю та внутрішнього аудиту

Пестовская З.С. Система гарантирования вкладов: проблемы и перспективы

Фуксман О.Ю. Удосконалення механізму управління ліквідністю в банках із використанням системи трансфертного ціноутворення

Гармідер Л.Д. Дослідження розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств

Виниченко Е.Н. Оценка состояния и динамики социально-экономического развития предприятий

Воробйова К.О. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Яременко С.С., Аракелян Е.Д Сучасні тенденції ринку FMCG та особливості споживацької поведінки на ньому

Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств

Хватов Ю.Ю. Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности финансовых центров

Бухун Ю.В. Перспективи інвестицій у космічну галузь України з огляду на режим сприяння торгівлі з ЄС

Задоя Ю.А. Інвестиційний клімат в Україні: сучасні виклики та шляхи поліпшення

 

 

 2472017-2 

Print ISSN 2074-5354
Online ISSN 2522-9745

Архів номерів