2014

«Академічний огляд» №1-2014

СТАТТІ

Економічна теорія

Афонін А.С.

ЯК СТВОРИТИ ЯСНУ ПРАКТИЧНУ МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ?

Куцмус Н.М.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

Глуха Г.Я.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Фінанси

   

Дем’янчук Б.О.,    
Косарєв В.М.

УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Вареник В.М.

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Вакулич М.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Атамас П.Й.,     
Атамас О.П.
ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Економіка підприємства

Гудзь П.В.,    
Скоробогата Ю.Р.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Виниченко Е.Н.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Мішустіна Т.С.    

ВНУТРІШНЄ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЗА ЛОЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

Самойлік М.С.    

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ РЕЦИКЛІНГУ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Тараненко Ю.К.,     
Холод О.Г.,     
Зарубін О.А.

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент і маркетинг

Ващенко Н.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ажаман І.А.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Кузьменко О.В.    

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Пікалов В.Л.

ЩОДО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТАЛАНОВИТИМИ ПРАЦІВНИКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вотченікова О.В.     СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Світове господарство

Власова И.В.    

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Несправа М.В.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (на прикладі країн Західної Європи)

Федулова Л.І.

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

 

«Академічний огляд» №2-2014

СТАТТІ

Економічна теорія

 Prushkivskyi V. H., Prushkivska O. V

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET OF UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD

 Сухінін Д.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯКОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 Ясева М.О.

ЦІНОУТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Фінанси і бухгалтерський облік

 Wołowiec T., Cienkowski M. TAXATION AND THEORIES OF EQUITY

 Petrenko I. P.

DUALISTIC APPROACH TO THE ECONOMIC NATURE OF INVESTMENT CAPITAL DETERMINING

 Луців О.В.

 ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 Тиванюк І.С.

 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОЦІНКИ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

 Поліщук Є.А.

 ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Економіка підприємства

 Лепейко Т.І.,

Кіпа Д.В.

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 Паршина О.А.

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент і маркетинг

 Кошовий Б.-П.О.

ДЕМОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 Кайнова Т.В.

 МАРКЕТИНГ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 Бондаренко В.М., Рябак М.І.,Сембер С.В.

ОЦІНКА РЕГІОНЛАЬНИХ РОГРАМ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 Грушевский С.В., Климович Н.И.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Світове господарство

Грущинська Н.М.

ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ В СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

 Задоя А.О.,

Лимонова Е.М.

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК: ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ

 Тищенко О.П., Королюк Т.О.

 ПІВНІЧНО-СХІДНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ

Швець В.Я.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Хватов Ю.Ю

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЮАНЯ В РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Воробйова К.О.

ВЗАЭМОЗВ'ЯЗОК МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ ТА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВАЛЮТНОГО КУРСОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

 

 2472017-2 

Print ISSN 2074-5354
Online ISSN 2522-9745

Архів номерів