2013

«Академічний огляд» №1-2013

СТАТТІ

Економічна теорія

Азарян О.М.,

Біленька Ю.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ СЕКТОР ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Задоя А.А.

СТРУКТУРА СОВОКУПНОГО СПРОСА: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Білоцерківець В.В.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АВАНГАРДНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДЕМПФЕР ЧИ ПРОТАГОНІСТ?

Пилипенко Г.М.

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ: СУТНІСТЬ, КОНЦЕПЦІЇ ТА МІСЦЕ У ЛІБЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ УКРАЇНИ

Глуха Г.Я.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ЕВОЛЮЦІЙНО-ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ

Фінанси

Kuznetsova S.A.,

Andreenko M.I.,

Ilchenko O.I.

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE GRAIN MARKET IN UKRAINE: MAJOR PLAYERS AND TRADING PARTNERS, RECENT TRENDS AND MID-TERM OUTLOOK

Болгар Т.М.

HARD COLLECTION ЯК ДІЙОВИЙ МЕХАНІЗМ СТЯГНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЮ УСТАНОВОЮ

Пестовська З.С.

МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ

Тищенко О.В.

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Економіка підприємства

Зборовська О.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Должанський І.З.

МОТИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Дубінський С.В.

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Lyashko D.Yu.

COMPONENTS OF THE INCREASING REVENUE STRATEGY IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE VALUE MANAGEMENT

Смирнов Є.М.

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО   ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент і маркетинг

Ткаченко В.А., Мішустіна Т.С.

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТАДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Павленко І.Г.

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Осадчий В.И.

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Руденко Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Світове господарство

Карпенко Н.В.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Гречко М.В.

РОЛЬ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ: ДИАГНОСТИКА ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

Магдіч А.С.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЗМІНИ В ГАЛУЗЕВІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Мирошниченко Ю.В.

КРЕДИТНА ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД МВФ

Козка В.М.

МЕХАНІЗМ ТА МОДЕЛІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ КНР ІНОЗЕМНИМ ДЕРЖАВАМ«Академічний огляд» №2-2013

СТАТТІ

Економічна теорія

Глуха Г.Я.

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Крамаренко Г.О, Чорна О.Є.

СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ:ІНСТИТУЦІЙНИЙ

АСПЕКТ

Бережанський М.М.

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Кудирко О.В.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Фінанси

Болгар Т.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ

Вакулич М.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ

Вареник В.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Горбуненко Я.І.

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ УПОДОБАНЬ ІНВЕСТОРІВ

Економіка підприємства

Павлова В.А., Герцик В.А.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН З УЧАСНИКАМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Алєксєєв С.Б.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ АРХІТЕКТУРИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ільченко В.О.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іщенко М.І. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Кирлик Н.В.

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Цимбалюк О.В.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ У ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ

Менеджмент і маркетинг

Ткаченко В.А., Холод С.Б., Грушевский С.В., Мухин И.Н. 

ЭКСПЕРТНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Власюк Т.М., Макатьора Д.А.

ІМІДЖЕВА ПРИВАБЛИВІСТЬ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Світове господарство

Галіцин В.К., Суслов О.П., Мезенцев О.М.

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Lymonova E.M.

TRANSNATIONAL CORPORATIONS ACTIVITIES IN UKRAINE: ANALYSIS AND PROSPECTS

Магдіч А.С.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У РЕГІОНІ ЦСЄ

Хватов Ю.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Хоменко Я.В., Резнікова О.С.

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Татаринов В.В., Татаринов В.С.

ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ И РЕАЛИИ УКРАИНСКОГО РЫНКА ИННОВАЦИЙ

 

Штанько О.Д. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ

 

 2472017-2 

Print ISSN 2074-5354
Online ISSN 2522-9745

Архів номерів