Академическое обозрение                  

СОДЕРЖАНИЕ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Афонін А.С.
Як створити ясну практичну модель соціальної ринкової економіки?

Куцмус Н.М.
Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці

Глуха Г.Я.
Глобалізація та економічне зростання

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М.
Узагальнена модель процесу функціонування системи інвестування регіонального розвитку

Вареник В.М.
Політика управління грошовими потоками в економіці України

Вакулич М.М.
Організаційно-економічний механізм державного регулювання інвестиційного клімату

Атамас П.Й., Атамас О.П.
Прибуток: економічна суть, проблеми визначення та облікового відображення

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Гудзь П.В., Скоробогата Ю.Р.
Оцінювання ефективності діяльності некомерційних організацій

Виниченко Е.Н.
Имплементация нормативно-правовых аспектов при осуществлении платы за землю коммерческими предприятиями

Мішустіна Т.С.
Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу

Самойлік М.С.
Економічна оцінка ефективності процесу рециклінгу твердих відходів з урахуванням регіональних особливостей

Тараненко Ю.К., Холод О.Г., Зарубін О.А.
Оптимізаційні методи та інформаційні технології в моделюванні роботи підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Ващенко Н.В.
Обґрунтування концепції управління розвитком підприємства

Ажаман І.А.
Методичне забезпечення визначення потреби в об’єктах будівництва у сільській місцевості

Кузьменко О.В.
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства

Пікалов В.Л.
Щодо проблем управління талановитими працівниками суб’єктів господарської діяльності

Вотченікова О.В.
Стратегічні аспекти менеджменту підприємств туристичної індустрії

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Власова И.В.
Глобальный рынок венчурных инвестиций: состояние и тенденции развития

Несправа М.В.
Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи)

Федулова Л.І.
Формування регіональних інноваційних систем у контексті принципів європейської інноваційної політики


РЕФЕРАТЫ(SUMMARIES)

 

Top