Академическое обозрение                  

СОДЕРЖАНИЕ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Азарян О.М., Біленька Ю.О.
Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій

Задоя А.А.
Структура совокупного спроса: компаративный анализ

Білоцерківець В.В.
Роль держави в активізації розвитку авангардної економіки: демпфер чи протагоніст?

Пилипенко Г.М.
Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті України

Глуха Г.Я.
Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз

ФІНАНСИ

Kuznetsova S.A., Andreenko M.I., Ilchenko O.I.
The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners, recent trends and mid-term outlook

Болгар Т.М.
Hard Collection як дійовий механізм стягнення простроченої заборгованості банківською установою

Пестовська З.С.
Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на основі цільової функції

Тищенко О.В.
Єдиний інформаційний простір державного фінансового моніторингу України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Зборовська О.М.
Організаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств

Должанський І.З.
Мотиваційні моделі управління потенціалом підприємства

Дубінський С.В.
Сучасні методи управління персоналом на машинобудівному підприємстві

Lyashko D.Yu.
Components of the increasing revenue strategy in the system of enterprise value management

Смирнов Є.М.
Моделювання рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Ткаченко В.А., Мішустіна Т.С.,
Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства

Павленко І.Г.
Комунікаційна політика як елемент системи маркетингу підприємства у процесах сучасного комунікаційного суспільства

Осадчий В.И.
Роль маркетинговой стратегии в инновационной деятельности международных компаний информационно-технологической отрасли

Руденко Ю.В.
Особливості застосування методів управління маркетинговими витратами на промислових підприємствах

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Карпенко Н.В.
Міжнародний досвід формування концепції соціально-відповідального маркетингу

Гречко М.В.
Роль сферы образования в экономике знаний: диагностика потенциала России

Магдіч А.С.
Економічне зростання та зміни в галузевій структурі економік Центральної та Східної Європи

Мирошниченко Ю.В.
Кредитна залежність української економіки від МВФ

Козка В.М.
Механізм та моделі надання допомоги КНР іноземним державам


РЕФЕРАТЫ(SUMMARY)

 

Top